Phân loại Lệnh Giao dịch: Thị trường, Giới hạn, Dừng, Trailing Stop, Giới hạn Dừng

Lệnh giao dịch là gì

Lệnh giao dịch là các hướng dẫn cho nhà môi giới tiến hành mua hoặc bán một tài sản thay mặt cho nhà giao dịch. Các lệnh thường được đặt qua điện thoại hoặc thông qua nền tảng giao dịch. Ngoài ra, các trader có thể đặt lệnh bằng các thuật toán và hệ thống giao dịch tự động. Khi một lệnh được đặt, quá trình khớp lệnh sẽ diễn ra.

Một số loại lệnh cho phép các nhà giao dịch thiết lập những hạn chế ảnh hưởng đến giá và thời gian thực hiện. Những hướng dẫn có điều kiện này có thể bao gồm một mức giá cụ thể (giới hạn) để thực hiện lệnh và phạm vi thời gian để duy trì hiệu lực lệnh. Nhà giao dịch cũng có thể kiểm soát việc kích hoạt hay hủy bỏ lệnh dựa trên một lệnh khác.

Nhà giao dịch sử dụng các loại lệnh khác nhau dựa trên phong cách, kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của họ. Mỗi loại lệnh khi được sử dụng chính xác sẽ làm tăng đáng kể cơ hội thành công của bạn trên thị trường tài chính. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết từng loại lệnh giao dịch.

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường (Market order) là loại lệnh mua hoặc bán tài sản tức thì ở mức giá tốt nhất hiện có. Loại lệnh này cần thanh khoản để thực thi, nghĩa là lệnh được thực hiện dựa trên các lệnh giới hạn đã được thiết lập trong sổ lệnh (order book).

Việc đặt lệnh thị trường là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn mua hoặc bán tức thì với mức giá thị trường hiện tại. Ví dụ, giá XAUUSD có thể tăng nhanh và bạn sẽ muốn mua tài sản càng sớm càng tốt. Trong trường hợp này, bạn sẽ đặt lệnh thị trường và mua XAUUSD trong vòng một phần nghìn giây.

Lệnh thị trường hoạt động như thế nào

Không giống như các lệnh giới hạn được đặt trên sổ lệnh, lệnh thị trường được thực hiện tức thì theo giá thị trường hiện tại. Một giao dịch luôn có hai bên: người giao dịch (maker) và người thực hiện (taker).

Đặt lệnh theo giá thị trường có nghĩa là chấp nhận mức giá do người khác đặt ra. Ví dụ, một nhà môi giới khớp lệnh thị trường mua vào với giá chào bán thấp nhất trong sổ lệnh, nhưng ngược lại, nhà môi giới sẽ khớp lệnh thị trường bán ra với giá chào mua cao nhất trong sổ lệnh.

Như đã nêu ở trên, lệnh thị trường yêu cầu nhà môi giới phải có thanh khoản trong sổ lệnh để đáp ứng nhu cầu tức thì. Khi đặt lệnh thị trường, nhà giao dịch sẽ phải trả phí cao hơn với tư cách là người thực hiện thị trường vì các lệnh đó ảnh hưởng tới tính thanh khoản của nhà môi giới.

Ví dụ về lệnh thị trường

Việc tìm hiểu mối quan hệ giữa bên maker và taker thông qua các con số sẽ đơn giản hơn, vì vậy, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ.

Giả sử bạn muốn mua một lot EURUSD và giá thị trường hiện tại là khoảng 1,0643$. Để tạo lệnh mua, bạn sẽ nhập "1" vào trường khối lượng và nhấn chọn "Buy by Market" (Mua theo thị trường).

New Market Order.png

Lệnh thị trường mới

Sau khi bạn đặt lệnh, nhà môi giới sẽ xem sổ lệnh chứa các lệnh giới hạn với số lượng và mức giá cụ thể để mua hoặc bán một tài sản. Trong trường hợp này, lệnh mua một lot EURUSD theo giá thị trường sẽ khớp với lệnh giới hạn bán thấp nhất trong sổ lệnh.

Depth of Market.jpg

Độ sâu Thị trường

Như bạn có thể thấy, lệnh giới hạn bán thấp nhất trong sổ lệnh là 10 lot EURUSD với giá 1,06446. Lệnh sẽ tiến hành mua một lot EURUSD trong số mười lot được cung cấp với mức giá nhập lệnh là 1,06446.

Nhưng giả sử bạn muốn mua 100 lot EURUSD với giá thị trường hiện tại. Lệnh giới hạn bán thấp nhất hiện có sẽ cần khối lượng lớn hơn để lấp đầy toàn bộ lệnh mua thị trường của bạn. Khối lượng còn lại của lệnh thị trường sẽ tự động khớp với các lệnh giới hạn bán tốt nhất tiếp theo cho đến khi được thực hiện. Theo đó, bạn sẽ mua 100 lot với giá trung bình của tất cả các lot bạn đã mua. Quá trình này được gọi là trượt giá, đó là lý do tại sao bạn phải trả giá và phí cao hơn (hoặc nhận được giá thấp hơn) với tư cách là người giao dịch thị trường (maker).

Lệnh chờ

Lệnh chờ (Pending order) là một hướng dẫn mua hoặc bán một công cụ với các điều kiện tiên quyết do nhà giao dịch chỉ định. Khi đặt lệnh chờ, các nhà giao dịch sẽ thông báo cho nhà môi giới rằng họ không muốn tham gia thị trường với mức giá hiện tại mà muốn khớp lệnh khi giá thị trường đạt đến một mức nhất định.

Các lệnh chờ được chia thành ba loại: lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh giới hạn dừng.

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn (Limit order) là việc mua hoặc bán một tài sản có hạn chế về mức giá tối đa được thanh toán hoặc giá tối thiểu được nhận ("giá giới hạn").

Lệnh giới hạn có thể phù hợp nếu bạn muốn mua với mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán với giá cao hơn mức giá hiện tại. Lệnh chỉ có thể được khớp ở mức giá giới hạn được chỉ định hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, không nhất thiết khớp lệnh sẽ xảy ra vì giá thị trường có thể sẽ không bao giờ đạt đến lệnh giới hạn của nhà giao dịch.

Lệnh giới hạn hoạt động như thế nào

Ngay sau khi gửi, lệnh giới hạn sẽ được đặt trong sổ lệnh. Tuy nhiên, lệnh sẽ được thực hiện chỉ khi giá tài sản đạt đến mức giá giới hạn đã chỉ định hoặc tốt hơn.

Ví dụ, bạn muốn bán cổ phiếu Apple với giá 100$ trong khi giá hiện tại là 90$. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn bán của Apple là 100$. Khi giá đạt đến mức mục tiêu hoặc cao hơn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Nếu các lệnh bán khác của Apple được đặt trước lệnh của bạn, hệ thống sẽ ưu tiên thực hiện các lệnh đó. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện sau đó với số thanh khoản còn lại.

Ví dụ về lệnh giới hạn

Limit Order Example.pngVí dụ về lệnh giới hạn

Biểu đồ trên cho thấy việc sử dụng lệnh thị trường so với lệnh giới hạn. Trong ví dụ này, giá giao dịch cuối cùng là khoảng 134,80$.

Nhà giao dịch muốn nhanh chóng mua hoặc bán một tài sản sẽ đặt lệnh thị trường, lệnh này hầu như được khớp tức thì ngay tại hoặc gần mức giá hiện tại của cổ phiếu là 134,80$ (đường xanh lá).

Nhà giao dịch muốn mua cổ phiếu sau khi giá giảm xuống mức 124,50$ sẽ đặt lệnh giới hạn mua với giá giới hạn là 124,50$ (đường xanh lục). Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 124,50$ hoặc thấp hơn, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức 124,50$ trở xuống. Ngược lại, nếu cổ phiếu không thể giảm xuống mức 124,50$ hoặc thấp hơn, lệnh sẽ không được thực thi.

Nhà giao dịch muốn bán cổ phiếu khi giá tăng lên mức 138$ sẽ đặt lệnh giới hạn bán với mức giá giới hạn 138$ (đường màu đỏ). Nếu cổ phiếu đạt 138$ trở lên, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức 138$ trở lên. Ngược lại, nếu cổ phiếu không thể tăng lên ngưỡng 138$ hoặc cao hơn, lệnh sẽ không được thực thi.

Lưu ý rằng ngay cả khi cổ phiếu đạt đến mức giá giới hạn đã chỉ định, lệnh của bạn có thể sẽ không được thực hiện do có các lệnh trước đó, loại bỏ khả năng cổ phiếu khả dụng ở mức giá giới hạn. Cũng cần lưu ý rằng với lệnh giới hạn, giá khớp lệnh có thể thấp hơn mức giá giới hạn khi mua hoặc cao hơn mức giá giới hạn khi bán.

Điều quan trọng cần lưu ý đó là nếu lệnh giới hạn mua ở mức 124,50$ được đặt là "Good 'til Canceled" (lệnh có giá trị đến khi hủy bỏ) thay vì "Day Only" (Chỉ trong ngày) thì lệnh này vẫn có hiệu lực vào ngày giao dịch tiếp theo. Nếu cổ phiếu mở ở mức 120$, lệnh giới hạn mua sẽ được kích hoạt và giá mua dự kiến sẽ là khoảng 120$, một mức giá có lợi hơn cho người mua. Ngược lại, với lệnh giới hạn bán ở mức 138$: nếu cổ phiếu mở ở mức 145$, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức giá gần 145$, một lần nữa, đây là mức giá có lợi hơn cho người bán.

Lệnh dừng

Lệnh dừng (Stop order) là lệnh mua hoặc bán một tài sản theo giá thị trường khi tài sản đạt đến một mức giá cụ thể ("giá dừng").

Lệnh dừng hoạt động như thế nào

Nếu một tài sản đạt đến giá dừng, lệnh này sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ở mức giá có sẵn tiếp theo tùy theo độ sâu thị trường. Lệnh sẽ không được thực hiện nếu tài sản không đạt đến giá dừng.

Lệnh dừng có thể phù hợp trong các trường hợp sau:

 • Giá tuân theo kỳ vọng sau khi mở một vị thế và nhà giao dịch muốn bảo vệ lợi nhuận trong trường hợp đảo chiều.
 • Nhà giao dịch muốn vào một vị thế với lệnh thị trường ngay khi giá phá vỡ dưới/trên một mức nhất định, tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm/tăng.
 • Giá không tuân theo kỳ vọng và nhà giao dịch muốn hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn (sử dụng Dừng lỗ, v.v.)

Nhà giao dịch đặt lệnh dừng bán thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh kích hoạt khi giá thị trường giảm xuống bằng hoặc thấp hơn giá dừng. Khi điều này xảy ra, lệnh dừng sẽ được kích hoạt và trở thành lệnh thị trường, bán tài sản theo giá hiện tại của thị trường.

Lệnh dừng cũng có thể phù hợp để mua vào. Nhà giao dịch đặt lệnh dừng mua cao hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh kích hoạt khi giá thị trường tăng bằng hoặc cao hơn mức giá dừng. Khi điều này xảy ra, lệnh dừng sẽ chuyển thành lệnh thị trường, mua tài sản ở mức giá hiện tại của thị trường.

Ví dụ về lệnh dừng

Các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng lệnh dừng để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và giảm rủi ro (Dừng lỗ, v.v.). Với lệnh Dừng lỗ, một vị thế giao dịch sẽ đóng khi giá đi theo hướng ngược lại. Khi sử dụng lệnh Dừng lỗ, nhà giao dịch sẽ hạn chế rủi ro, đặt một giá trị thua giới hạn có thể chấp nhận được trong trường hợp thị trường đi ngược lại kỳ vọng.

Ví dụ, nhà giao dịch mua cổ phiếu Apple với giá 134,50$/cổ phiếu có thể đặt lệnh dừng lỗ để bán cổ phiếu ở mức 124,50$ nếu giá đi ngược lại kỳ vọng. Lệnh này giúp hạn chế rủi ro đầu tư một cách hiệu quả đến mức thua lỗ tối đa là 10$/cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 124,50$/cổ phiếu, lệnh sẽ tự động được kích hoạt và giao dịch của bạn sẽ đóng lại.

Các lệnh Dừng lỗ có thể có lợi trước các sự kiện thiết yếu và biến động giá đáng kể so với vị thế của nhà giao dịch.

Stop Order Example.png

Ví dụ về lệnh dừng

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng các lệnh dừng khác với các lệnh giới hạn chỉ được thực hiện nếu một tài sản có thể được mua (hoặc bán) ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.

Trong một thị trường thay đổi nhanh chóng, lệnh dừng có thể không được khớp ở mức giá dừng được chỉ định chính xác nhưng thường được khớp khá gần với mức đó. Nhưng trong một số tình huống cực đoan, lệnh Dừng lỗ không mang lại nhiều sự bảo vệ.

Ví dụ, nhà giao dịch đã mua một cổ phiếu ở mức 130$/cổ phiếu, đặt lệnh dừng bán ở mức 125$/cổ phiếu và thị trường chứng khoán đóng cửa. Sau đó, tin tức thảm khốc về công ty xuất hiện sau khi ngày giao dịch kết thúc.

Nếu giá cổ phiếu chênh lệch thấp hơn vào ngày mở cửa thị trường ở mức 120$ vào ngày giao dịch tiếp theo, thì lệnh dừng bán cổ phiếu 125$ của nhà giao dịch sẽ ngay lập tức được kích hoạt vì giá đã giảm xuống dưới mức đặt lệnh. Nhưng lệnh sẽ không được thực hiện ở bất cứ mức nào nào gần ngưỡng 125$/cổ phiếu. Thay vào đó, lệnh sẽ được thực hiện quanh mức giá thị trường hiện hành là 120$/cổ phiếu.

Với các lệnh giới hạn, lệnh của bạn sẽ được đảm bảo thực hiện ở mức giá lệnh đã chỉ định hoặc tốt hơn. Lệnh dừng đảm bảo rằng khi được kích hoạt, nó sẽ được thực hiện tức thì theo giá thị trường hiện hành.

Lệnh dừng giới hạn

Lệnh dừng giới hạn (Stop-limit order) là lệnh kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng bổ sung thêm giá kích hoạt để nhà môi giới đặt lệnh giới hạn của bạn. Dưới đây bạn có thể tìm hiểu về cách thức hoạt động của lệnh dừng giới hạn.

Lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào

Cách tốt nhất để hiểu lệnh dừng giới hạn là chia nó thành nhiều phần. Giá dừng đóng vai trò kích hoạt để đặt lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng, nhà môi giới sẽ tự động tạo một lệnh giới hạn với giá tùy chỉnh (giá giới hạn).

Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau nhưng đây không phải là một yêu cầu. Sẽ an toàn hơn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho các lệnh bán. Theo đó, bạn cũng có thể đặt giá dừng cho các lệnh mua thấp hơn một chút so với mức giá giới hạn. Điều này làm tăng cơ hội khớp lệnh giới hạn của bạn sau khi kích hoạt.

Ví dụ về lệnh giới hạn dừng mua và bán

Giới hạn dừng mua

Giả sử XAUUSD hiện ở mức 1914$ và bạn muốn mua tài sản khi giá tăng lên. Tuy nhiên, bạn chỉ muốn trả một mức giá nhỏ cho XAUUSD khi tài sản bắt đầu tăng nhanh, vì vậy bạn cần giới hạn mức giá mà mình sẽ chi trả.

Stop-Limit Example.png

Ví dụ về lệnh Giới hạn dừng mua

Giả sử phân tích kỹ thuật của bạn cho thấy xu hướng tăng có thể bắt đầu nếu thị trường phá vỡ trên 1928$. Tuy nhiên, bạn muốn tránh giao dịch theo phá vỡ ảo và sử dụng lệnh giới hạn dừng mua để mở một vị thế trong trường hợp xuất hiện phá vỡ. Bạn sẽ đặt giá dừng là 1928$ và giá giới hạn là 1935$. Ngay khi XAUUSD đạt mức 1928$, lệnh giới hạn mua XAUUSD ở mức 1935$ sẽ được thiết lập. Lệnh của bạn có thể được thực hiện với giá 1935$ hoặc thấp hơn. Cân nhắc mức giá giới hạn là 1935$, lệnh của bạn theo đó chỉ có thể được thực hiện một phần nếu thị trường tăng quá nhanh so với mức giá này.

Giới hạn dừng bán

Giả sử bạn đã mua XAUUSD ở mức 1860$ và giá hiện tại là 1913$. Để tránh thua lỗ, bạn sẽ sử dụng lệnh giới hạn dừng bán XAUUSD nếu giá giảm trở lại điểm nhập lệnh của bạn.

Bạn thiết lập một lệnh giới hạn dừng bán với mức giá dừng 1870$ và giá giới hạn là 1860$ (mức giá mà bạn đã mua XAUUSD). Nếu giá đạt 1870$, lệnh giới hạn bán XAUUSD ở mức 1860$ sẽ được thiết lập. Nếu giá đạt đến 1860$, lệnh của bạn có thể được thực hiện với mức giá 1860$ hoặc cao hơn.

Sell Stop-Limit order example.png

Ví dụ về lệnh Giới hạn dừng bán

Lệnh Trailing stop

Việc sửa đổi lệnh dừng tiêu chuẩn có thể được đặt ở một tỷ lệ phần trăm hoặc số điểm xác định so với giá thị trường hiện tại được gọi là lệnh trailing stop (lệnh xu hướng). Đối với một vị thế mua, nhà đầu tư sẽ đặt trailing stop dưới giá thị trường hiện tại. Đối với một vị thế bán, nhà đầu tư sẽ đặt trailing stop trên mức giá thị trường hiện tại.

Trailing stop được thiết kế để bảo vệ lợi nhuận bằng cách duy trì giao dịch mở miễn là giá di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch. Lệnh sẽ đóng giao dịch khi giá đổi hướng theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số điểm được chỉ định.

Trailing stop thường được đặt cùng lúc với giao dịch ban đầu, mặc dù trên thực tế, lệnh cũng có thể được đặt sau khi giao dịch.

Trailing stop hoạt động như thế nào

Trailing stop chỉ di chuyển theo một hướng vì chúng được thiết kế để khóa lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ. Nếu thêm mức dừng lỗ 10% vào một vị thế mua, giao dịch bán sẽ được thực hiện khi giá giảm 10% so với mức giá đỉnh sau khi mua. Trailing stop chỉ di chuyển lên khi một đỉnh mới đã được thiết lập. Một khi trailing stop bắt đầu di chuyển lên, nó không thể lùi lại.

Trailing stop linh hoạt hơn lệnh dừng lỗ cố định, vì lệnh này tự động theo dõi chuyển động giá của cổ phiếu và không phải đặt lại thủ công như lệnh dừng lỗ cố định.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng các trailing stop trong bất kỳ loại tài sản nào với điều kiện nhà môi giới cung cấp loại lệnh đó cho thị trường giao dịch. Trailing stop có thể được thiết lập như lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường.

Chìa khóa để sử dụng trailing stop hiệu quả đó là đặt lệnh ở mức không quá hẹp cũng không quá rộng. Việc đặt một điểm trailing stop quá hẹp có thể khiến giao dịch không có khoảng trống để di chuyển theo hướng của nhà giao dịch vì trailing stop được kích hoạt bởi chuyển động bình thường hàng ngày của thị trường. Các chuyển động thông thường của thị trường sẽ không kích hoạt một điểm trailing stop quá lớn, nhưng điều đó có nghĩa là nhà giao dịch đang chấp nhận rủi ro thua lỗ không cần thiết hoặc từ bỏ nhiều lợi nhuận hơn mức họ cần.

Mặc dù trailing stop giúp khóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ, việc thiết lập khoảng cách dừng lý tưởng là khá khó khó khăn. Không có khoảng cách hoàn hảo bởi vì các động thái của thị trường và tài sản tài chính luôn thay đổi. Mặc dù vậy, trailing stop vẫn là một công cụ hiệu quả.

Lưu ý quan trọng: Trailing stop lý tưởng sẽ thay đổi theo thời gian. Trong những khoảng thời gian có nhiều biến động, việc đặt lệnh trailing stop rộng hơn sẽ tốt hơn. Việc đặt trailing stop hẹp hơn có thể hiệu quả trong thời gian bình lặng hoặc với một cổ phiếu rất ổn định.

Ví dụ về lệnh trailing stop

Giả sử bạn đã mua XAUUSD với giá 2000$. Nhìn vào các đợt tăng giá trước đó, bạn có thể thấy giá thường trải qua mức giảm từ 2% đến 4% trước khi tăng trở lại. Những chuyển động trước đó có thể giúp bạn thiết lập mức phần trăm cho lệnh trailing stop.

Việc chọn trailing stop theo sau 1% hoặc thậm chí 3% có thể là quá hẹp. Ngay cả những đợt giảm giá nhỏ cũng có xu hướng di chuyển nhiều hơn mức này, do đó, trailing stop có thể sẽ dừng giao dịch trước khi giá tăng lên.

Chọn điểm dừng 10% là quá cao. Dựa trên các xu hướng gần đây, mức giảm trung bình là khoảng 3%, mức tối đa là gần 4%.

Mức trailing stop thường được đề xuất là 5% đến 6%. Khoảng cách này giúp giá có thể di chuyển nhưng cũng đảm bảo nhà giao dịch có thể nhanh chóng thoát lệnh nếu giá giảm hơn 6%. Mức giảm 5% đến 6% lớn hơn mức pullback thông thường, nghĩa là đây có thể là một sự đảo chiều xu hướng thay vì một đợt pullback.

Khi sử dụng điểm dừng 5%, nhà môi giới của bạn sẽ thực hiện lệnh bán nếu giá giảm 5% dưới mức giá mua của bạn – 1900$. Nếu giá không bao giờ di chuyển trên mức 2000$ sau khi bạn mua, mức dừng lỗ của bạn sẽ duy trì ở ngưỡng 1900$. Nếu giá đạt 2100$, mức dừng lỗ của bạn sẽ tăng lên 1995$, thấp hơn 5% so với 2100$. Nếu giá bắt đầu giảm từ 2100$ và không tăng trở lại, thì lệnh trailing stop của bạn vẫn duy trì ở mức 1995$ và nếu giá giảm dưới mức này, nhà môi giới sẽ bán tài sản.

Cách chọn lệnh giao dịch phù hợp

Lệnh thị trường là nơi hợp lý để bắt đầu khi bạn mới tham gia giao dịch và đầu tư vì chúng đơn giản và có sẵn với tất cả các nhà môi giới. Bạn chắc chắn sẽ thực hiện được giao dịch của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng chỉ có các lệnh thị trường là không đủ.

Điều quan trọng là bạn cần lựa chọn loại lệnh phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn và sử dụng loại lệnh hiệu quả theo tình huống. Tất cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên hiểu rõ về lệnh thị trường, giới hạn, dừng, giới hạn dừng và trailing stop. Điều này sẽ giúp cải thiện chiến lược giao dịch của bạn hoặc tạo một chiến lược mới và giảm trách nhiệm theo dõi thị trường liên tục.

Thông thường, nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ sử dụng các loại lệnh theo cách sau:

 • Lệnh giới hạn – để đạt được vị thế trước sự đảo chiều giá hoặc chốt lời
 • Lệnh dừng – hạn chế thua lỗ bằng cách đặt lệnh dừng lỗ;
 • Giới hạn dừng – để đi theo xu hướng sau phá vỡ;
 • Trailing stop – để bảo vệ lợi nhuận.

Kết luận

Hãy kiểm tra phạm vi lệnh mà mỗi nhà môi giới hỗ trợ cũng như mức phí họ tính cho các loại lệnh để từ đó lựa chọn nhà môi giới. Đây là điểm khác biệt chính giữa các nhà môi giới và cũng là yếu tố thực sự ảnh hưởng đến giao dịch của bạn về lâu dài.

Với FBS, bạn có thể thoải mái sử dụng bất kỳ lệnh giao dịch nào mà không phải trả thêm các khoản phí phát sinh. Vui lòng tạo một tài khoản và trải nghiệm các dịch vụ cũng như điều kiện giao dịch chất lượng cao của chúng tôi.

Các câu hỏi thường gặp

 • Cách mở tài khoản FBS?

  Nhấp nút ‘Mở tài khoản' trên trang web của chúng tôi và đi tới Khu vực cá nhân. Trước khi tiến hành giao dịch, vui lòng xác minh hồ sơ. Xác nhận email, số điện thoại và ID của bạn. Thủ tục này giúp đảm bảo sự an toàn trong tài sản và danh tính của bạn. Khi bạn hoàn tất các bước kiểm tra, hãy chuyển đến nền tảng giao dịch ưa thích và bắt đầu giao dịch. 

 • Cách bắt đầu giao dịch?

  Nếu bạn trên 18 tuổi, bạn có thể tham gia FBS và bắt đầu hành trình FX của mình. Để giao dịch, bạn cần có tài khoản môi giới và kiến ​​thức đầy đủ về biến động tài sản trên thị trường tài chính. Bắt đầu với việc nghiên cứu những điều cơ bản với tài liệu đào tạo miễn phí của chúng tôi và tạo tài khoản FBS. Bạn có thể kiểm tra thị trường thông qua tiền ảo với tài khoản Demo. Một khi bạn đã sẵn sàng, hãy tham gia vào thị trường thực tế và giao dịch kiếm lời.  

 • Cách rút số tiền bạn kiếm được với FBS?

  Thủ tục vô cùng đơn giản. Truy cập mục Rút tiền trên trang web hoặc mục Tài chính trong Khu vực cá nhân FBS và truy cập tính năng Rút tiền. Bạn có thể nhận được số tiền kiếm được thông qua cùng một hệ thống thanh toán mà bạn đã sử dụng để ký quỹ. Trong trường hợp bạn đã nạp tiền cho tài khoản thông qua các phương thức khác nhau, hãy rút tiền lãi của bạn thông qua các phương thức thanh toán này theo tỷ lệ ký quỹ.

Tin mới nhất

Tin tức Quan trọng cho Tuần Tới

Chỉ số Giá Tiêu dùng, Doanh số Bán nhà Hiện tại, quyết định lãi suất của Fed Hoa Kỳ - tất cả những điều này sẽ được đưa ra thảo luận trong bài đánh giá mới của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ!

Tập trung vào Cuộc họp của Các Ngân hàng và NFP

RBA và Ngân hàng Trung ương Canada sẽ thêm biến động cho đồng AUD và CAD, trong khi USD dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi Bảng lương Phi Nông nghiệp.

Biến động Gia tăng đang Dần Xuất hiện

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ đưa ra tuyên bố và công bố Lãi suất Tiền mặt lúc 05:30 giờ GMT+2, ngày 7/2. Đây là công cụ trao đổi chính của RBA với các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ.

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera