Kế hoạch giao dịch cặp USOIL từ ngày 15/06/2022

Kế hoạch giao dịch cặp USOIL từ ngày 15/06/2022

2022-06-15 • Cập nhật

Khung thời gian ngày D1, quá trình hình thành bước sóng ((1)) gồm có cấu trúc năm sóng (1)(2)(3)(4)(5) kết thúc tại mức 126.37. Quá trình điều chỉnh giảm hình thành bước sóng ((2)) đang được diễn ra dự báo di chuyển với cấu trúc (W)(X)(Y) trong đó bước sóng (W) đã kết thúc tại mức 92.30, quá trình điều chỉnh tăng hình thành bươc sóng (X) di chuyển với cấu trúc ABC kết thúc tại mức 121.31, bước sóng (Y) dự báo đang trong quá trình được hình thành với mục tiêu thử nghiệm lại vùng 89.64.

15-6-22 USOIL.cashDaily.png

Khung thời gian H4, bước sóng (X) di chuyển với cấu trúc ABC trong đó bước sóng A kết thúc tại mức 115.82 với cấu trúc ((w))((x))((y)), bước sóng B kết thúc tại mức 92.62, quá trình hình thành bước sóng C kết thúc tại mức 121.31. Quá trình hình thành bước sóng (Y) đang được diễn ra gồm có cấu trúc ABC.

15-6-22 USOIL.cashH4.png

Khung thời gian H1, quá trình điều chỉnh giảm hình thành bước sóng A đang được diễn ra dự báo di chuyển với cấu trúc năm sóng gồm bước sóng ((i)) kết thúc tại mức 115.14, quá trình điều chỉnh tăng hình thành bước sóng ((ii)) kết thúc tại mức 120.98, bước sóng ((iii)) đang trong quá trình được hình thành mục tiêu thử nghiệm vùng 112.09-109.25.

16-5-22 USOIL.cashH1.png

ĐĂNG NHẬP

Tương Tự

Tin mới nhất

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera