Kế hoạch giao dịch cặp AUDUSD từ ngày 25/02/2022

Kế hoạch giao dịch cặp AUDUSD từ ngày 25/02/2022

2022-02-25 • Cập nhật

Khung thời gian ngày D1, cặp ngoại tệ AUDUSD tôi dự báo đã hoàn tất bước sóng a có cấu trúc năm sóng bao gồm các bước sóng ((1))((2))((3))((4))((5)) hoàn tất ở mức 0.8006. Bước sóng b tôi dự báo đang trong quá trình được hình thành mục tiêu thử nghiệm vùng 0.6754 với cấu trúc điều chỉnh ((W))((X))((Y)). Trong đó, bước sóng ((W)) di chuyển với cấu trúc (A)(B)(C) trong đó có bước sóng (A) đã hoàn tất tại mức 0.7532, bước sóng (B) hoàn tất tại mức 0.7891, bước sóng (C) kết thúc tại mức 0.7289. Bước sóng ((X)) kết thúc tại mức 0.7555 có cấu trúc (A)(B)(C) trong đó bước sóng (A) kết thúc ở mức 0.7478, bước sóng (B) kết thúc ở mức 0.7170, bước sóng (C) kết thúc tại mức 0.7555.

Khung thời gian H4, quá trình hình thành bước sóng ((Y)) đang được diễn ra dự báo di chuyển với cấu trúc (A)(B)(C) trong đó bước sóng (A) dự báo đã kết thúc tại mức 0.6991, bước sóng (B) điều chỉnh dự báo di chuyển với cấu trúc WXY dự báo đã kết thúc trong đó, bước sóng W dự báo kết thúc tại mức 0.7224, bước sóng X điều chỉnh kết thúc tại mức 0.7082, bước sóng Y kết thúc ở mức 0.7314. Áp lực giảm đang chiếm ưu thế sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 0.7173.

Bước sóng (C) đang trong quá trình được hình thành dự báo di chuyển với cấu trúc năm sóng gồm các bước sóng 1 2 3 4 5 trong đó bước sóng 1 kết thúc tại mức 0.6969, bước sóng 2 điều chỉnh di chuyển với cấu trúc ((w))((x))((y)) trong đó bước sóng ((w)) kết thúc tại mức 0.7249, bước sóng ((x)) kết thúc ở mức thấp 0.7086, bước sóng ((y)) dự báo kết thúc tại mức 0.7284. Quá trình hình thành bước sóng 3 đang được diễn ra trong đó, bước sóng ((i)) kết thúc tại mức 0.7094, bước sóng ((ii)) điều chỉnh dự báo kết thúc trong vùng 0.7210-0.7230, canh bán trở lại đối với cặp AUDUSD với mục tiêu gần 0.7100-0.7040.

25-2-22 AUDUSDH4.png

ĐĂNG NHẬP

Tương Tự

Tin mới nhất

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera